Välkommen till Osbybygdens Biodlareförening

Enligt vad de gamla har berättat startades en biodlarförening i Visseltofta omkring 1915 – 1916. Någon gång på 40-talet slogs denna förening samman med Osbys biodlareförening. Protokoll har  förts i Osby biodlarförening sedan 1949, efter sammanslagningen. 

År 2000 anslöts Loshults biodlarförening till Osby och man beslöt samtidigt ändra föreningens namn till Osbybygdens biodlarförening.

För närvarande är vi 28 aktiva biodlare i föreningen. Efter årsmötet 2022-11-20 har styrelsen följande sammansättning:

  
Ordförande:
Knud Nielsen,  Karl Johans väg 22, 283 45 Osby Tel. 076-793 05 09
                   
Sekreterare:
Inge Jönsson,  Holma 2448, 283 91 Osby,  Tel. 070-655 97 56          
  
Kassör:
Ola Nilsson,  Sjöaskog 3683, 283 91 Osby,  Tel. 044-441 60        
  
Ledamöter:
Krestin Karlsson,  Ö Genastorp 3546, 283 91 Osby,  Tel. 0709-306212             

Lars-Göran Holmer,  Östra Gränsgatan 20, 283 43 Osby, Tel. 070- 965 97 69     
  
Bitillsynsansvariga
    
Osby distrikt: 

Vakant, vid behov kontakta länsstyrelsen för information.
  
Örkeneds distrikt: 

Roy Quarton, Tosthult 1195, 280 70 Lönsboda, Tel. 076-039 00 71